Śpiew Ewangelii – 3 niedziela Wielkiego Postu roku C

Nie wystarcza, żeby w czasie liturgii Słowo Boże było przeczytane, ma być ono uroczyście głoszone, czyli proklamowane. Pismo Święte ma nie tylko karmić słuchających, uczyć, umacniać, wzywać do nawrócenia, ale także być oznajmianiem prawdy Bożej wobec Boga, świętych i aniołów.

Modlitwy nad ludem (5)

Kolejny wpis o modlitwach nad ludem i ich źródłach wg obu mszałów. Dziś modlitwy od czwartku do soboty II tygodnia Wielkiego Postu.