Prawo do Komunii?

„Przyjmowanie Ciała Pańskiego to budowanie komunii między siostrami i braćmi jednego Kościoła Chrystusowego, to zobowiązanie, by tej jedności zawsze poszukiwać” – pisze o. Dominik Jurczak OP z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Jak przeżyć Chrzest Święty swojego dziecka? Świadectwo rodzica

Chrzest jest dla mnie niezwykłym sakramentem. Jak mówi święty Paweł Apostoł, przez chrzest zostałam zanurzona w śmierci Jezusa Chrystusa, by otrzymać odpuszczenie grzechów. Jako rodzice to my przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za rozwój duchowy naszych dzieci – to wielka łaska, ale także obowiązek.